Tüm HABERLER
  • STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU TOPLANTISI

    Stratejik Planlama Ekibi’nin özverili çalışmaları sonucunda hazırlanan “Farklılaşma Stratejisi” Strateji Geliştirme Kurulu’nun 15.04.2019 tarihli ve 2019/01 No’lu  Toplantı Kararı ile onaylanmıştır. İlgili dokümana ulaşmak için tıklayınız.

  • STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ (PLANLAMA) ÇALIŞTAYI

    2019/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı hazırlık sürecinin son aşaması olan planlama (planın geliştirilmesi) aşaması ve yazım süreci için yenilenen Stratejik Planlama Ekibi’nin ilk çalıştayı 05.04.2019 tarihli ve 2019/01 sayılı Stratejik Planlama Ekibi kararı ile 10.04.2019 Çarşamba Günü düzenlenmiştir. Tam gün süren Çalıştay sonucunda Strateji Geliştirme Kurulu’nun onayına sunulmak üzere “Farklılaşma Stratejisi Taslağı” hazırlanmıştır.

  • STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ (PLANLAMA) TOPLANTISI

    2020-2024 Dönemi Stratejik Planı hazırlık sürecinin son aşaması olan planlama (planın geliştirilmesi) aşaması ve yazım süreci için 19.03.2019 tarihli ve 2019/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yenilenen Stratejik Planlama Ekibi’nin ilk toplantısı 05.04.2019 tarihinde düzenlenmiştir. Toplantıda Stratejik Planlama Ekibi üyelerine, süreç koordinasyonundan sorumlu birim olan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ilgili aşamada yürütülecek olan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılmış olup, ekip içi görev dağılımı taslağı hazırlanmıştır. Toplantıda hazırlanan görev dağılımı 16.04.2019 tarihli ve 2019/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 16.04.2019 tarihli ve 2019/01 sayılı Strateji Geliştirme Kurulu Kararı ile kesinleşmiştir. İlgili görev dağılımı için tıklayınız.


Toplam 3
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
Başa Dön